Magnetiske kræfter

Fri viden har to gode introduktions-videoer om magnetisme. Lasse Viren fortæller om kræfter der virker på ladede partikler i et magnetfelt. Walter Levins videoer gennemgår de magnetiske love og viser gode demonstrationer. Professor Dave fortæller om magneter og magnet-felter. Ønsker du at springe introduktionen over kan du gå direkte til forklaring af kræfterne. DrPhysicsA forklarer om …

Magnetiske kræfter Læs mere »

Permanente magneter

Magnetiske kræfter er relateret til elektriske kræfter fordi magnetiske kræfter kun findes når ladninger bevæges. Og ladninger i sig selv bidrager altid med elektriske kræfter, uanset om de er i hvile eller ikke. Generelt bevæger elektroner sig omkring kernen i et atom. Men fordi elektronerne bevæger sig i “mange” retninger så ophæver de hinandens magnetiske …

Permanente magneter Læs mere »

Bølger

Vi udsættes for bølger hele tiden – også uden at være klar over det. Elektromagnetiske bølger i form af radiobølger som f.eks. forsyner TV med signal, men også lys er elektromagnetiske bølger, og varme fra solen er elektromagnetiske bølger (såkaldt infrarød lys), og røntgenstråling. Derudover er der også lydbølger fra tale og musik, men naturligvis …

Bølger Læs mere »

Kondensatorer

Lidt teori En pladekondensators kapacitet kan beregnes ved hjælp af Gauss’ lov: $$C=\epsilon_0\cdot \frac{A}{d}$$ Hvor $\epsilon_0$ er en fysisk konstant som kaldes permittiviteten, $A$ er en af pladernes areal (antager de er lige store), og $d$ er afstanden mellem pladerne. Fra ovenstående ligning kan vi se at større plader ($A$) giver større kapacitet, og mindre afstand, …

Kondensatorer Læs mere »

Statisk elektricitet

Statisk elektricitet betegner de situationer hvor ladninger er … statisk … det vil sige ikke bevæges (ret ofte/i en leder). brusspup viser nogle fænomener som skyldes kræfter imellem (statiske) ladninger. Bruce Yeany viser eksperimenter med statiske kræfter.  

Partikelaccelerator

En partikelaccelerator er udstyr som kan … accelerere partikler. PhysicsMadeFun har en god forklaring på princippet i en accelerator, men tager fejl om CERNs type, se Suzie Sheely for korrekt beskrivelse. KU’s fysikleksikon forklarer principperne i partikelacceleratorer. DrPhysicsA har god forklaring af principperne bag lineær accelerator og cyclotron og fortæller lidt om CERNs accelerator. WeAreFightingCancer …

Partikelaccelerator Læs mere »

Materiale med hukommelse (Nitinol)

Nitinol er en legering af nikkel og titanium som har hukommelse. Nitinol kan deformeres og beholder derved den nye form. Men efterfølgende kan nitinol opvarmes til bestemt temperatur hvorefter det finder tilbage til den oprindelig form. Real Engineering har video om materialet: Klik her for hele videoen, eller klik her for fokus på nitinol.  

Rotationsdynamik – Præcession

Præcession ses f.eks. når vi anvender snurretop. Eksempler på fænomenet. Physics girl. God visualisering. TheHue’s SciTech. God intuitiv forklaring: WarmWeatherGuy. Intuitiv forklaring (med lidt unøjagtigheder):Just Think. God forklaring: Peter Schwartz. Walter Levin med demonstrationer: Walter Levin. “Forklaring” ved hjælp af vektorer: Jeppe Thuesen. Beregninger: Anna does some physics. How Stuff works: https://science.howstuffworks.com/gyroscope.htm.  

Inertimoment og Kinetisk Energi

Den kinetiske energi for objekt kan beregnes ved hjælp af formlen: $$E_{kin}=\frac{1}{2}\cdot m\cdot v^2$$ For et objekt som roterer omkring akse er den kintiske (rotations) energi givet ved formlen: $$E_{kin,rot}=\frac{1}{2}\cdot I\cdot \omega^2 $$ Hvor $I$ er inertimomentet for objektet. Er det et simpelt “punkt-lignende” objekt – eller cylinder ring – kan $I$ findes som: $$I=m\cdot …

Inertimoment og Kinetisk Energi Læs mere »

Opdrift

Observation: Forsøger man at føre en bold ned i vand kan man tydelig mærke at opdriftskraften skubber tilbage. Opdrift er en kraft som skyldes tryk-forskelle i forskellige dybder. Jo større dybde jo større tryk oplever objektet, og dermed opstår en opadgående kraft. Opdriftskraften beregnes ved hjælp af: $$\begin{array}{l} F_{op}=m_v\cdot g \\ F_{op}=\rho_v\cdot V\cdot g \end{array}$$ …

Opdrift Læs mere »

Densitet / Massefylde

Densitet eller massefylde, er defineret som “masse per fylde (volumen / rumfang)”: $$\rho=\frac{m}{V}$$ SI enheden er: $\frac{kg}{m^3}$ Anvendelse: Stoffers massefylde tabellægges, og dermed kan man let finde sammenhæng mellem et bestemt stofs masse og stoffets volumen. Videoer om densitet: https://youtu.be/sEXfvRvcLLU (kilde: DTU adgangskursus). https://youtu.be/5hBCd754LBk (kilde: DTU adgangskursus). https://youtu.be/GzdRGOuNIFg d (kilde: Bozemann Science). Densitet og opdrift: Why …

Densitet / Massefylde Læs mere »

Stof – faser

Stof findes grundlæggende på en af 4 former (=faser = tilstande): fast form, flydende form, gasform og som plasma. I fysik betragter vi ofte energiomsætning ved faseovergange: Når man laver en mere omfattende analyse tages et fasediagram i anvendelse. Lodret akse er tryk og vandret akse er temperatur. Solid=Fast stof, Liquid=flydende, Vapour=damp for vand (gas …

Stof – faser Læs mere »

Fysiske størrelser, og omregning af enheder

Fysiske størrelser Fysiske størrelser består af en talværdi og en enhed og for at vi kan skelne dem fra hinanden betegnes de med symbol. F.eks. har man vedtaget at den fysiske størrelse “længde” (udstrækning langs ret linje) repræsenteres ved en “meter” (standarden). Man kan f.eks. have en længde, på en kasse, man kalder $l$, på $1,35 …

Fysiske størrelser, og omregning af enheder Læs mere »